• 1s.jpg
  • 2s.jpg
  • 3s.jpg
  • 4s.jpg
  • 5s.jpg

Kalkulator masy gniazda bociana białego

Bocian biały Ciconia ciconia gniazduje w bezpośredniej bliskości człowieka, często na dachach budynków, kominach, słupach energetycznych itp. Ponieważ bociany używają swoich gniazd przez wiele lat, i co roku je dobudowywują, mogą one osiągać ogromne rozmiary (wysokość i średnica do ponad 2 m, patrz fotografie poniżej) i masę ponad 1,5 tony. Stwarza to zagrożenie uszkodzeniem, a nawet zawaleniem się konstrukcji oraz zagraża bezpieczeństwu ludzi. Kluczowa w ocenie zagrożenia jest znajomość masy gniazda. Niniejszy kalkulator pozwala oszacować masę gniazda bociana z zaledwie dwóch pomiarów (wysokości i średnicy), które można wykonać z ziemi, np. z użyciem dalmierza. Pełne wyniki tego podejścia i więcej informacji o gniazdach bocianów i zastosowanej metodzie znajdziesz w artykule Zbyryt i inni (2021).

By rozpocząć, wpisz wymiary gniazda (w centymetrach) w poniższe okienka i wybierz czy gniazdo jest ubite czy normalnej gęstości (patrz poniżej).


Wyświetlone zostaną wyniki dla trzech najlepszych równań (modeli) szacujących masę. Szacowana, przeciętna masa gniazda o podanych wymiarach wyświetlona jest w kolumnie „Średnia”. Dolne (po lewej stronie) i górne (po prawej stronie) kolumny zawierają predykcyjne przedziały ufności dla oszacowania średniej, na trzech predefiniowanych poziomach.
Przewidywana masa gniazda w kg
Dolny przedział ufności Średnia Górny przedział ufności
95% 90% 80% 80% 90% 95%
Wskaźnik ubicia gniazda. Opcja wyjściowa to gniazdo „normalne” (takie gniazda występują najczęściej, patrz fot. 1A i 1B poniżej), gniazda „ubite” charakteryzują się większą gęstością materiału gniazdowego (patrz Fot. 1C, 1D) – są cięższe, a równanie szacujące masę jest dla nich inne.

A s

B s

A s

B s

Fot. 1. Gniazda "normalne" (A, B) i "ubite" (C, D). Kliknij na fotografię aby powiększyć

Galeria

Rekomendowany sposób cytowania kalkulatora: Jeżeli korzystasz z  kalkulatora w swoich opracowaniach, ekspertyzach, pracy naukowej, cytuj:
Zbyryt A., Dylewski Ł., Neubauer G. 2021. Mass of white stork nests  predicted from their size: Online calculator and implications for  conservation. Journal for Nature Conservation, 60, 125967.  https://doi.org/10.1016/j.jnc.2021.125967

Badania sfinansowano w ramach projektu LIFE 15 NAT/PL/000728 pt.  "Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski" 
realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

 

logotypy PL

Modernizację strony internetowej DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI  "Nie udźwigniesz, taki to ciężar! Popularyzacja kalkulatora masy gniazd bociana białego"

Dofinansowanie 60 500,00 zł
Całkowita wartość 67 500,00 zł

Celem projektu jest rozpropagowanie kalkulatora masy gniazd bocianich wśród szerokiego grona interesariuszy, takich jak pracownicy zakładów energetycznych, organów ochrony przyrody (np. regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów gmin), czy właścicieli nieruchomości, którzy posiadają gniazdo bocianie na swojej posesji oraz stworzenie postaw lepszego rozwiązywania konfliktów na linii człowiek-przyroda.